Tag - restorasyon yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Temmuz 2021

Restarasyon İçin Yapılması Gerekenler

Restarasyon İçin Yapılması Gerekenler

Tarihi yapılar maruz kaldıkları hava koşulları, doğal afetler ve diğer birçok etmen nedeniyle yıllar içerisinde bozulur ve kullanılmayacak hale gelir. Özellikle restore edilmeyen ve bakımları yapılmayan tarihi yapıların yıkılma tehlikesi oldukça büyüktür. Bu nedenle tarihi yapılarda restorasyon işleminin önemi oldukça büyüktür. Tarihi yapıların korunması ve ayakta tutulması için gerekli olan restorasyon için yapılması gerekenler bulunmaktadır. Restorasyon öncesi tarihi yapılarla ilgili birtakım çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmalarda ilk olarak yapıların tarihçesi araştırılmalıdır. Tarihçesine göre dönemin kullanılan malzemeleri ve işlemleri belirlenmeli ona göre bir restorasyon çalışması yapılmalıdır. Diğer bir yandan estetik özellikleri ve değerleri, teknik özellikleri, yasal statüsü gibi konularda incelenmelidir. Teknik özellikler anlamında yapının temeline inerek taşıyıcı sistemi, yapının yapım şekilleri ve malzemeleri en doğru şekilde belirlenmelidir. Bu işlemler sonrasında tarihi yapı fotoğraf, video, kültür varlığı gibi tekniklerle belgelenir ve ölçümleri yapılır. Röleve işlemleri ile çoğunlukla bir arada yürütülen bu süreçte tüm özellikler belirlenir.

Restarasyon İçin Yapılması Gerekenler

Restorasyon aşamasına geçildiğinde, yapının belirlenen dönemine uygun olan geleneksel yöntemler kullanılmalıdır. Bu yöntemlerle yapının dönemine uygun olarak ilk yapıldığı gibi yapılır. Ancak bazen geleneksel yöntemler bu noktada yeterli olmaz, bilimsel ve deneylerle gösterilmiş olan çağdaş restorasyon yöntemlerine geçilir. Restorasyonda kullanılan çağdaş yöntemin doğruluğu ve bilimselliği kanıtlanmamışsa, bu yöntemin geri dönüşü olacak şekilde yapılması gerekmektedir.
Yapıda zaman içerisinde oluşan eksik parçalar yer alıyorsa ilk amaç bu eksikliklerin giderilmesi olmalıdır. Restorasyon tarihi yapıların ilk haline geri dönmesi işlemi değildir. Ancak meydana gelen hasarların düzeltilerek eski yapısına en uygun hale getirilmelidir. Bu noktada yapılacak tüm işlemlerin minimum düzeyde tutulması önemlidir. Bu tarihi yapının özgünlüğünü kaybetmemesi adına yapılması gereken bir işlemdir. Tarihi yapılarda restorasyon işlemi yapılırken unutulmaması gereken ilk nokta bu yapıların tarihi, anıtsal, sembolik, estetik, kültürel ve sosyal bir değer olduğudur. Bu değer kaybedilmeden dönemine uygun şekilde korunmalıdır. Restorasyon işlemleri sırasında yapıda yapılacak olan her düzeltme, onarım ve güçlendirme işlemleri belgelenmelidir.

Restorasyon Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar | Restarasyon İçin Yapılması Gerekenler

Her yerde olduğu gibi restorasyonda da kurallar vardır. Özellikle bir tarihi yapının bozunmalarına karşı yapılacak olan bu koruma ve sağlamlaştırma işleminde kurallar oldukça önemlidir. Bu kurallar:

1. Tarihi yapılarda restorasyon işlemine başlandıktan sonra sürekli olarak bakımının yapılması ve sağlamlaştırma anlamında düzenleme yapılmasıdır.

2. Nötr parçalar tarafından kırılan ya da kopan ögelerin birleştirilmesidir.

3. Tarihi yapıya işlem boyunca yapılacak olan her uygulamada önemli bir hasar verilmeden eski işlevini yeniden kazanmasıdır.

4. Yapıya yapılacak olan eklemelerde yalınlık ve yapısal düzeyin tüm özelliklerini birebir yansıtacak özellikte olmasıdır.

5. Restorasyon işlemleri sırasında yapılacak olan tüm yenileme ve sağlamlaştırma işlemleri tarihi belgeleri yanıltacak düzeyde olmamasıdır.