Tamir ve Grout Harçları Nedir?

Tamir ve Grout Harçları

Temmuz 2021

Restarasyon İçin Yapılması Gerekenler

Restarasyon İçin Yapılması Gerekenler

Tarihi yapılar maruz kaldıkları hava koşulları, doğal afetler ve diğer birçok etmen nedeniyle yıllar içerisinde bozulur ve kullanılmayacak hale gelir. Özellikle restore edilmeyen ve bakımları yapılmayan tarihi yapıların yıkılma tehlikesi oldukça büyüktür. Bu nedenle tarihi yapılarda restorasyon işleminin önemi oldukça büyüktür. Tarihi yapıların korunması ve ayakta tutulması için gerekli olan restorasyon için yapılması gerekenler bulunmaktadır. Restorasyon öncesi tarihi yapılarla ilgili birtakım çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmalarda ilk olarak yapıların tarihçesi araştırılmalıdır. Tarihçesine göre dönemin kullanılan malzemeleri ve işlemleri belirlenmeli ona göre bir restorasyon çalışması yapılmalıdır. Diğer bir yandan estetik özellikleri ve değerleri, teknik özellikleri, yasal statüsü gibi konularda incelenmelidir. Teknik özellikler anlamında yapının temeline inerek taşıyıcı sistemi, yapının yapım şekilleri ve malzemeleri en doğru şekilde belirlenmelidir. Bu işlemler sonrasında tarihi yapı fotoğraf, video, kültür varlığı gibi tekniklerle belgelenir ve ölçümleri yapılır. Röleve işlemleri ile çoğunlukla bir arada yürütülen bu süreçte tüm özellikler belirlenir.

Restarasyon İçin Yapılması Gerekenler

Restorasyon aşamasına geçildiğinde, yapının belirlenen dönemine uygun olan geleneksel yöntemler kullanılmalıdır. Bu yöntemlerle yapının dönemine uygun olarak ilk yapıldığı gibi yapılır. Ancak bazen geleneksel yöntemler bu noktada yeterli olmaz, bilimsel ve deneylerle gösterilmiş olan çağdaş restorasyon yöntemlerine geçilir. Restorasyonda kullanılan çağdaş yöntemin doğruluğu ve bilimselliği kanıtlanmamışsa, bu yöntemin geri dönüşü olacak şekilde yapılması gerekmektedir.
Yapıda zaman içerisinde oluşan eksik parçalar yer alıyorsa ilk amaç bu eksikliklerin giderilmesi olmalıdır. Restorasyon tarihi yapıların ilk haline geri dönmesi işlemi değildir. Ancak meydana gelen hasarların düzeltilerek eski yapısına en uygun hale getirilmelidir. Bu noktada yapılacak tüm işlemlerin minimum düzeyde tutulması önemlidir. Bu tarihi yapının özgünlüğünü kaybetmemesi adına yapılması gereken bir işlemdir. Tarihi yapılarda restorasyon işlemi yapılırken unutulmaması gereken ilk nokta bu yapıların tarihi, anıtsal, sembolik, estetik, kültürel ve sosyal bir değer olduğudur. Bu değer kaybedilmeden dönemine uygun şekilde korunmalıdır. Restorasyon işlemleri sırasında yapıda yapılacak olan her düzeltme, onarım ve güçlendirme işlemleri belgelenmelidir.

Restorasyon Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar | Restarasyon İçin Yapılması Gerekenler

Her yerde olduğu gibi restorasyonda da kurallar vardır. Özellikle bir tarihi yapının bozunmalarına karşı yapılacak olan bu koruma ve sağlamlaştırma işleminde kurallar oldukça önemlidir. Bu kurallar:

1. Tarihi yapılarda restorasyon işlemine başlandıktan sonra sürekli olarak bakımının yapılması ve sağlamlaştırma anlamında düzenleme yapılmasıdır.

2. Nötr parçalar tarafından kırılan ya da kopan ögelerin birleştirilmesidir.

3. Tarihi yapıya işlem boyunca yapılacak olan her uygulamada önemli bir hasar verilmeden eski işlevini yeniden kazanmasıdır.

4. Yapıya yapılacak olan eklemelerde yalınlık ve yapısal düzeyin tüm özelliklerini birebir yansıtacak özellikte olmasıdır.

5. Restorasyon işlemleri sırasında yapılacak olan tüm yenileme ve sağlamlaştırma işlemleri tarihi belgeleri yanıltacak düzeyde olmamasıdır.

Horasan Harcı Nedir?

Horasan harcı nedir, yapısal özellikleri sayesinde çok dayanıklı ve deniz suyuna karşı direnci yüksek bir harç türüdür. Bu sayede Horasan harcının kullanıldığı yapılar uzun yıllar boyunca yapısı bozulmadan görkemini korur.

Harç Nedir?

Harç, fiziksel ve kimyasal yapısı itibariyle inşaat sektöründe yüzeyler arasında kısaca yapıştırıcı görevi gören bir karışımdır. Uygun oranda suya eklenmiş malzemeler (çimento, kireç, alçı) homojen bir şekilde karıştırıldıktan sonra yapıştırıcı görevini görmesi için doğru kıvama getirilir. Bu karışıma harç denir. Tarih boyunca insanlar tarafından yeni şeyler denenerek gelişen ve gelişmeye devam eden inşaat sanatı özellikle harcın bulunmasıyla çok ilerlemiştir. Başlarda büyük ustaların kendilerine has harç yapma teknikleri olsa da zaman içerisinde gelişen teknolojide harç kimyasal olarak standart hale gelmiştir. Yine de bazı harç türleri vardır ki çok büyük devletler ve ustalar tarafından kullanılmış ve yapıları bu sayede estetik açıdan dünyaca tanınmıştır. Şüphesiz bu harç türlerinin en ünlüsü Horasan harcıdır.

Horasan Harcı Nedir?

Horasan harcı, yapısal özellikleri sayesinde çok dayanıklı ve deniz suyuna karşı direnci yüksek bir harç türüdür. Bu sayede Horasan Harcının kullanıldığı yapılar uzun yıllar boyunca yapısı bozulmadan görkemini korur. Horasan harcı, pişirilmiş yahut öğütülmüş toprak ürünlerini yapısında barındırmasından ötürü kullanıldığı yapının mukavemetini oldukça arttırmaktadır. Yıllarca değişik türleri de denenmiştir. En önemli özelliği ise zaman geçtikçe dayanıklılığının arttığı iddiasıdır.

Horasan Harcı Nedir

Horasan Harcı Nedir?

Horasan Harcı Nasıl Yapılır?

Horasan harcının nasıl yapıldığına dair birçok örnek vardır. Her usta kendinden de bir şeyler katarak bu harcın mukavemetini ve kullanışlılığını arttırmaya çalışmış, gelişimine katkı sağlamıştır. Eski zamanlarda elde bulunan imkanlarla geliştirilmeye çalışılan Horasan harcının temelde elde edilme şekli çok basit gibi gözükse de bu malzemelerin bir arada kullanılması oldukça zahmetli bir iştir. En basit haliyle içinde su görmemiş tuğla tozu ve uzun süre (1-2 yıl) bekletilmiş kireç konulduğu söylenir. Ancak büyük ustalar bunula da kalmayıp karışımın içine yumurta akı, volkanik kül gibi bileşenler de eklemişlerdir.

Horasan Harcının Tarihçesi

Horasan harcının birçok Türk yapımı eserlerde de kullanıldığını söyleyebiliriz. Özellikle Bizans, Selçuklu ve Osmanlı imparatorluklarında kullanıldığını bildiğimiz Horasan harcı, 15. yy. itibariyle yaygınlaşmaya başlamıştır. İlk kez kullanıldığına dair tahmini tarih ise milada (0 yılına) yakındır. Ayasofya’nın yapımında kullanılmış olması da Bizans İmparatorluğunun kullanmayı tercih ettiğinin bir kanıtıdır. Sezar’ın Roma surlarını inşa ettirirken kullandırttığı dayanıklı harcın aradan 500 yıl geçse de Bizans İmparatorluğu tarafından karşılıksız kalmadığının bir göstergesidir. Bu harcın gelişiminde en çok etkisi olan usta ise Mimar Sinan’dır. Kısaca bu harcın Mimar Sinan tarafından kullanıldığı ve geliştirildiği de bilinir. Birçok eserinin bu kadar dayanıklı ve görkemli olmasının en büyük sırlarından birisi de Horasan harcıdır.

Nisan 2021

Rötresiz Akıcı Grout Harcı

Rötresiz Akıcı Grout Harcı Nedir?
Çimento esaslı, tek bileşenli, rötre (büzülme) yapmayan, aderansı ve mukavemeti yüksek tek bileşenli kendiliğinden yayılan, akıcı harç.

Kullanım Alanları
• İç ve dış uygulamalarda,
• Çelik kolonların ve direklerin sabitlenmesinde,
• Her türlü endüstriyel makine yatakları altında,
• Metro, otoyol, baraj gibi mühendislik yapılarında,
• Onarım, tamir ve betonarme perdelerinin kiriş ile birleştiği yerler güçlendirme projelerinde,
• Prefabrike elemanların birleşimlerinde kullanılır.

Özellikleri ve Avantajları
• Kullanılması kolay bir malzemedir, sadece su ilave etmek sureti ile hazır hale gelir.
• Rötre yapmaz, yüksek akıcılık özelliği gösterir.
• Ayrışma ve su kusma yapmaz
• Pompalanabilir veya dökülebilir.
• Solvent, asbest ihtiva etmez.
• Donmaya ve çözülmeye karşı dayanıklıdır.
• Uygulama kalınlığı 10-75 mm’dir
• Betona iyi yapışır, klorür içermez.

Uygulama Notları / Sınırlamalar
• Dış mekan uygulamalarında ilk 3 saat güneş yağmur ve dondan korunmalıdır.
• Çimento esaslı ürünlerde reaksiyon süreleri ortam ve zemin sıcaklıklarından etkilenir. Reaksiyon süreleri sıcak ortamda kısalır, soğuk ortamlarda uzar.
• Soğuk ortamlarda sıcak karışım suyu kullanılmalıdır.
• Sıcak ortamlarda ise soğuk karışım suyu kullanılmalıdır.
• Ürünün uygulanması esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbiseleri giyilmeli ve uygun gözlük ve maske kullanılmalıdı.r
• Yama şeklindeki yüzey tamir işlerinde kullanmayınız
• Vibratör kullanmayınız
• Don riskinin olduğu durumlarda uygulamayınız
• Döküm veya pompalama işlemini sadece tek yönden yapınız
• En iyi sonuç için, kullanımdan önce malzemenin + ı 5°C ile +25°C arasında şartlandırılması önerilir.
• Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri) yağmur ve don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır.
• Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Ürün sertleştikten sonra mekanik yöntemler ile temizlenmelidir.

Mart 2021

Grout Harcı

Grout Harcı, Dinamik etkilere maruz kalan yüksek mukavemet gerektiren çelik yapı, temel soketi, perde ve kolon başlığı, çelik kolonların temele sabitlenmesi vb. imalatlarda kullanılan çimento esaslı, akıcı ve yüksek dayanımlı, büzülme yapmayan, geçirimsiz yapı malzemesidir.

Grout harcı, Çelik kolonların temele sabitlenmesinde, Prefabrik beton yapı elemanlarının montajında, Enerji türbini, jeneratör, kompresör, pompa vb. her türlü endüstriyel makinelerin yere sabitlenmesinde, Beton tamirinde, İç ve dış koşullarda uygulanır.

 

Yüksek yapışma gücüne sahiptir. Hava koşullarından etkilenmez. Suya karşıda dayanıklıdır. Toz bir madde olarak paketler halinde satılır. Hazırlama ve uygulaması kolaydır.