Çatı Malzemeleri Nedir?

Çatı Malzemeleri

Temmuz 2021

Ev Çatısında Dikkat Edilecek Unsurlar

Ev Çatısında Dikkat Edilecek Unsurlar

Ev Çatısında Dikkat Edilecek Unsurlar

Çatı bir evin koruyucu ögelerindendir. Yağmur, yıldırım, fırtına gibi tüm doğal afet unsurlarında çatı ev için büyük bir koruma işlemi yapmaktadır. Bu nedenle ev catısında dikkat edilecek unsurlar özel bir şekilde incelenmeli ve bu şekilde doğru bir uygulama işlemi yapılmalıdır. Yapımı sırasında ve yapım sonrasında çatı durumu kontrol edilmelidir. Özellikle ev-çatısında dikkat edilecek unsurlar arasında, çatının kaliteli malzemelerle yapılmasına önem verilmeli ve herhangi bir durumda en az hasar alması sağlanması gerekmektedir.
Çatı yapımında, yapım sürecinin önemli bir detay çalışması içermesi önemlidir. Bu detay çalışması, çatının tüm alanlarına hitap etmeli ve çatıyı kusursuz şekilde tamamlamalıdır. Ev catısında dikkat edilecek unsurlar konusunda, yapı malzemesi kullanılması ve malzemelerin doğru bir şekilde kullanılması önemlidir. Çatı oluşturulmasında plana uygun ve uzun ömürlü malzemeler kullanılmalıdır. Bu sayede malzemeler çatıyı en iyi şekilde koruyacak ve eve zarar gelmesini engelleyecektir.
• Çatı yapısının doğru detay ve doğru malzemelerle birlikte yapının türüne göre projelendirilmesi ve yapılması gerekmektedir.
• Su yalıtım ve ısı yalıtım malzemeleri çatı yapısında kullanılarak, ev durumu korunması gerekmektedir.
• Ev catısında dikkat edilecek unsurlar arasında, çatılarda oluşacak olan nemin yoğuşma ile dışarı atılması gerekmektedir. Bu nedenle bir havalandırma yapılmalıdır.
• Çatı yapımı sırasında kaplama malzemesi altına ısı ve su yalıtımı için havalandırma çalışması yapılmalıdır.

Ev Çatısında Dikkat Edilecek Unsurlar

Mahya Konusunda Dikkat Edilecek Noktalar

Mahya, çatı yapısı içerisinde eğik çatı yüzeylerinin yatay bir doğrultuda kesişmiş olduğu ara keşide denilmektedir. Bu alanın yapılmasında dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Ev çatısında dikkat edilecek unsurlar konusunda mahya oldukça önemli bir noktadır. Mahya hakkında;
• Mahya da yer alan kir ve baca dipleri kısmında sıva çatlakları sıvanmazsa yağmur suları ev içerisine girecektir. Bu nedenle bu alanların temizlenmesi ve sıvanması önemlidir. Başlangıçta doğru bir işlem yapılmalıdır.
• Çatı da yer alan sıva çatlakları çatı döşenmeden önce iyi bir şekilde kapatılmalı ve uzun ömürlü kalması sağlanmalıdır. Ev catısında dikkat edilecek unsurlar arasında bu durum önemlidir.

Detaylı Bilgi ve İletişim İçin Tıklayın

Çatı Eğimi Neye Göre Değişir?

Çatı Eğimi Neye Göre Değişir? Değişen inşaat yönetmelikleri, inşaat sektörünün birçok alanını etkiliyor. Bu değişimler kullanılan malzemenin kalitesinden inşaat standartlarına kadar geniş bir alanı kapsıyor. Yeni yönetmelikler, her alanı olduğu gibi çatı eğimi alanını da etkiledi. Ayrıca çatı terası, saçak genişliği ve çatı arası da ilgili yönetmelik tarafından yeniden düzenlendi.

Standartlara uygun bir inşaat yapmak için müteahhitlerin uyması gereken yeni çatı eğimi ve çatı inşaatı kuralları bulunuyor. Bu kuralların asıl amacı, binada yaşayan kişilerin konforunu arttırarak en üst düzey güvenliğini sağlamaktadır. Ayrıca standartlar, engelli dostu inşaatı teşvik ederek toplumun tüm bireylerinin kolay bir şekilde kullanmasını sağlıyor.

İlk aşamada önemsiz gibi görünen çatı eğimi, başta yoğun kar yağışı alan bölgeler olmak üzere pek çok bölgede önemlidir. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde, çatı eğimi ağır kar yükünü destekleyecek şekilde olmalıdır. Benzer durum yağışın çok olduğu bölgeler için de geçerlidir.

Çatı Eğimi Nasıl Olmalı?

Yayınlanan yeni çatı standartlarına göre çatı eğimi %45 seviyesinin altında olmalı. Çatı eğimi yapılırken, çatının çevreyle uyumlu olması gerekmektedir. Örneğin çevredeki binalarda %25 çatı eğimi uygulandıysa, yeni yapılacak binada da benzer bir oranın korunması gerekir. Böylelikle bölgede birbirine uyum sağlayan ve estetik binalar ortaya çıkar.

Çatı eğimi hesabı yapılırken ölçüm saçak ucundan itibaren yapılmalıdır. Ayrıca çatı yapılırken mahya yüksekliğinin 5.00 metrenin altında olması gerekir. Çatının şekli verilirken mahya sınırına ve eğim sınırına uyulması gerekir. Bunun dışında çatının şekliyle ilgili herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir.
Bodrum katı sayılmadığında 2 kat ve altında kalan müstakil evlerde ise çatı ve çatı arası piyesi, belediyelerin yetki alanındadır.

 

Çatı Eğimi Neye Göre Değişir

Çatı Eğimi Neye Göre Değişir?

Teras Çatılarda Neye Dikkat Edilmeli?

Yayınlanan imar yönetmeliği, çatı eğiminin yanı sıra çatıdaki teraslarla ilgili de bazı kurallar tanımlamıştır. Çatılarda yer alan teras alanları, ilgili kurumlardan izin alındıktan sonra farklı amaçlar için kullanılabilir. Örneğin teraslarda anten, asansör kulesi, güneş enerjisi panelleri uygulanabilir. Ticari amaçla kullanılacak binalarda ise teras katı otopark ya da helikopter iniş pisti olarak kullanılabilir.

Yönetmelik uyarınca terasta su deposu yapmaya da izin verilmiştir. Gerekli durumlarda teras üzerinde peyzaj düzenlemesi de yapılabilir. Peyzaj ve bahçe düzenlemeleri yapılırken, kullanılacak olan toprak yüksekliği, parapet yüksekliğinden hariç tutulmalıdır. Reklam panosu koyma isteği varsa, öncelikle belediyeden ilgili izinlerin alınması gerekir.

Teras çatılar inşa edilirken gerekli yalıtımların yapılması zorunludur. Isı ve su yalıtımına ek olarak teras çatı kenarına parapet de yapılmalıdır. 1.00 metre yüksekliğe sahip parapete alternatif olarak korkuluk da yapılabilir. Teras bahçesi yapılacaksa, parapet yüksekliği kullanılacak toprak yüksekliğine göre yeniden belirlenmelidir.

Bunlara ek olarak teras alanlarında kapalı bir alan oluşturularak bu alan depolama birimi işlevi görebilir. Oluşturulacak kapalı depolama biriminin alanı, toplam teras alanının %10’unundan küçük olması gerekir. Kapalı alan ise 20 m² küçük olmalıdır.

Saçak Genişliği Neye Göre Belirlenir?

Çatı inşası sırasında dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta ise saçak genişliğidir. İlgili yönetmeliğe göre saçaklar en fazla 0.60 cm genişliğe sahip olabilir. Eğer binanın ön bahçesi yoksa giriş saçaklarının en alçak bölümü için sınırlama getirilmiştir. Bu bölüm yay kaldırımından en az 2.40 metre yüksek olmalıdır. Eğer ön bahçe varsa, bu sınır 1.50 metre olarak belirlenir. Bodrum katı hariç 2 kat ve altı olan müstakil binalarda ise bu sınırlar belediyenin yetki alanına girer.

Çatı Arası Nasıl Kullanılır?

Binalarda bulunan çatı araları, bağımsız bölüm olarak kullanılamaz. Çatı arası yapılırken sadece son katta yer alan bağımsız bölümün piyesleri yapılabilir. Piyesler yapılırken belirtilen çatı eğimine uyulması zorunludur. Bunun dışında çatı arasına su deposu ya da asansör kulesi yapılabilir. Bu birimler yapılırken ilgili yönetmeliklere uyulması zorunludur. Eğer çatı arası son bağımsız birime bağlı olmayacaksa, bu alan ortak kullanım şartlarına tabidir.

Eğer çatı arası son katta yer alan bağımsız bölüme bağlı olarak yapılacaksa, tavan betonu yapılmayabilir. Burada yer alan tavan döşemesinin çatı eğimine uyun olması gerekir. Ayrıca son katta yer alan bağımsız birimlerin terasları arasında 4.00 metre ve üstü mesafe olması gerekir. Saçak derinliği ise 3.00 metre ve üstü olmalıdır.

Haziran 2021

Bardoline Geleneksel Shingle

Bardoline Geleneksel Shingle

Bardoline Geleneksel Shingle

Sistem BARDOLINE çatınıza son derece estetik bir görünüm veren, sağlam ve hafif bir çatı kaplama malzemesidir. BARDOLINE çatınız için birçok şekil ve renk seçeneği sunan zengin bir yelpazeye sahiptir.

 • Ürün Avantajları
 • Uzun ömürlü
 • Kaliteli
 • Estetik
 • Esnek
 • Hafif
 • 10 yıl garanti
Bardoline Geleneksel Shingle

                                        Bardoline Geleneksel Shingle

BARDOLINE, DAYANIKLI, ESNEK VE HAFİF BİR MALZEME OLARAK TÜM ÇATI TİPLERİNE KOLAYCA UYGULANABİLİR.

BARDOLINE yüksek kaliteli bitümden örgüsüz cam elyaf donatılı olarak üretilen ve üzeri çeşitli renklerde granüle mineral kaplanan şingıl tipi bir çatı kaplama malzemesidir. Sistem BARDOLINE şingıl malzeme, OSB ve aksesuarlarını da içeren çatı sistemi bütünü olup, her tip yapıda uygulanması kolay, su geçirmez, güvenli, uzun ömürlü, hafif ve estetik çatılara imza atmak için zengin olanaklar sunar.

BARDOLINE çatınız için birçok şekil ve renk seçeneği sunan
zengin bir yelpazeye sahiptir.

BARDOLINE ile hangi tip çatı olursa olsun mükemmel bir su yalıtımı
sağlarken, estetikten de ödün vermezsiniz.

BARDOLINE, dayanıklı, esnek ve hafif bir malzeme olarak tüm

çatı tiplerine kolayca uygulanabilir.

BARDOLINE su geçirmez özelliğiyle güvenli bir çatı çözümüdür.

Sistem BARDOLINE tam su geçirimsiz, kolay ve hızlı uygulanabilen, uzun
vadede de güvenle kullanabileceğiniz bir çatı çözümüdür.

Avantajlar

UYGULAMASI KOLAY
BARDOLINE çatıya kolayca uyum sağlar. Başka malzemelerle kaplanması çok zor, hatta imkansız olan karmaşık çatı formlarına, kubbe, tonoz gibi eğrisel yüzeylere adapte edilebilir. Kolay ve hızlı uygulanır.

ESTETİK
Parçalı dokusu , gölge efektli doğal ve çekici renkleri ile estetiktir.

HAFİF
Yaklaşık 10 kg/m² ağırlığıyla hafif bir malzemedir, çatı konstrüksiyonuna çok az yük verir.

SU GEÇİRMEZ
Su geçirmez, parçalı ve esnek yapısı sıcaklık farklarında çatlamayı önler, uzun ömürlüdür.

ÜZERİNDE KOLAYLIKLA YÜRÜNEBİLİR
Çatıya çıkılması gerektiğinde BARDOLINE üzerinde rahatlıkla yürünebilen, dayanıklı bir çatı malzemesidir.

Aksesuar ve Ek Ürünler

 • Vidalar
 • Çatı Çıkış Kapakları
 • Silikon ve Mastikler
 • Nem Bariyeri
 • Semerler
 • Tepe Mahyaları

Diğer Çatı Tipleri İçin Yazılarımıza Göz Atabilirsiniz: Çatı Tipleri ve Malzemeleri

Nisan 2021

Onduline HR Levha

Onduline HR Levha

Çatı kaplamada yüksek dayanım özellikleri ile öne çıkan bu ürünler çatıların daha sağlam olmasında son derece etkilidir. Bu çatı malzemeleri organik elyaf ile özel bir reçine türünün homojen hale getirilmesi ile elde edilen malzemelerdir. Özel olarak üretilen bu çatı malzemelerinin renkleri en zorlu mevsim şartları karşısında dahi renklerinde bozulmalar meydana gelmiyor. Su geçirmeyen yapısı ve esnek olması sayesinde çatlamaz bir özelliği vardır. Bu ürünlerde paslanmazlık en belirgin özelliklerden biridir. Aynı zamanda küflenmez, UV ışınlarına karşı da son derece dayanıklıdırlar. Havada bulunan kimyasallardan etkilenmeyen bu ürünler bakım gerektirmezler. Bununla birlikte hem kullanıcı hem de çevre dostu malzemelerdirler.

Avantajları:

 • Çevrecilikte yüksek standart
 • Hızlı ve kolay uygulama
 • Hafif
 • Su geçirimsiz
 • Ses izolasyonu (yutuculuk)
 • Yüksek mekanik dayanım

 

Onduline HR Levha

Isı İletkenliği
Onduline HR ısı iletkenlik değeri 0.105 kcal/mh derecedir. Bu sayede ısı geçişini engelleyerek  iklimsel değişikliklerde ortamın ısını korur.

Ses Yutuculuk
Onduline HR çatı kaplama levhalarının ses yutuculuk değeri ortalama 40 dB’dir. Bu sayede özellikle şiddetli yağmurların ses etkisini azaltır konfor oranını artırır.

Biyolojik Nitelikler
Onduline HR levhaları çürümez, küf ve mantar benzeri biyolojik etkilerden zarar görmez. Kaliteli ve teknolojik olduğu için uzun yıllar kullanıma uygundur.

Kimyasal Nitelikler
Çeşitli tuz, asit ve alkaliler Onduline HR performansında herhangi bir değişikliğe neden olmaz. Dış ortam şartlarına elverişlidir.

Mart 2021

Shingle Çatı Malzemesi

Ülkemizde geleneksel çatı kaplama malzemesi olarak sert ve kırılgan kaplamalar kullanılır.Ancak bu malzemelerin neden olduğu sorunlar halk arasında yaygın olarak bilinmektedir.Asfalt kiremit “shingle” size karşılaştığınız bu sorunların hiçbirini yaşatmaz.

Dayanıklı ve ekonomik olarak bilinen shingle çatı, çatı kaplama amacıyla kullanılan malzemeler arasında en çok tercih edilen türdür. Özellikle eğimli çatıların kaplamasında su izolasyon malzemesi olarak tercih edilmektedir. Modern teknolojiyi üzerinde fazlasıyla barındıran bir çatı malzemesi olması nedeniyle shingle çatının sektörde önemli bir yeri bulunuyor. Amerika’da bulunan evlerin %90’ı Avrupa’da bulunan evlerin büyük bir kısmı shingle çatı kaplama sistemi ile donatılmıştır.

Shingle çatı, esnek yapısıyla, geleneksel olarak tercih edilen çatı kaplama malzemelerinden farklıdır. Sert ve kırılgan olmaması sayesinde rüzgara ve kötü hava koşullarına karşı dayanıklıdır. Shingle çatıda diğer çatı kaplama malzemelerinde olduğu gibi uçma ya da kalkma gibi olumsuzlukların yaşanmasına neden olmamaktadır. Shingle çatı, hafif oluşuyla da iskelet maliyetini düşürdüğü gibi aynı zamanda uzun ömürlüdür. Shingle çatı, farklı renk alternatifleriyle yapılara dekoratif görünüm de kazandırır.

Çatı güvenliği ve çatılarda kullanılan malzemeler büyük önem taşımaktadır. Unutmayın; çatı güvenliği hayat kurtarır.

Türkçede Şıngıl Çatı olarak da kullanılan bu terim bir çatı kaplama malzemesi ya da eğitimli çatılarda çatı kaplamak için kullanılan su izolasyon malzemesinin adıdır. En çok tercih edilen çatı kaplama malzemesi olan Shingle çatı, esnek bir çatı uygulama malzemesi olduğu için uygulama esnasında kolaylık sağlamaktadır.

Shingle çatı, düşük sıcaklıklarda dahi çatlamaz, kırılma meydana gelmez. Shingle çatıda karın kaymasını önlemek için özel kurulumlar yapmaya gerek yoktur. Shingle çatı, kar yığınlarının çatıdan topluca kaymasını önler. Diğer çatı kaplama malzemelerinden farklı olarak, çeşitli renk ve şekillerde sunulması çatının farklı ve güzel renklerde tasarlanmasını sağlamaktadır. Shingle oldukça güvenli bir malzemedir. Statik elektriği biriktirmez, kıvılcım yapmaz, mıknatıs etkisini oluşturmaz ve yıldırım çekmez. Her türlü hava koşuluna, aşındırıcı ortamlara ve kimyasal asitlere karşı dayanıklıdır. Rüzgara karşı dayanımı yüksektir. Yağmur ve fırtınada da sessizdir.

Shingle Çatı Malzemesinin Özellikleri

 • Benzer kaplama malzemelerine göre hafif bir yapıdadır.
 • Konstrüksiyona gereksiz yükler yüklemez.
 • Uygulanması oldukça kolay ve pratiktir.
 • Su geçirmez niteliğinden dolayı içeriye kolay kolay su almaz.
 • Her türlü binaya uygulanabilir esnek niteliklere sahiptir.
 • Eğim ve eğrisel nitelikte olan tüm bölümlere hızlıca uyum sağlar.
 • İddialı ve hoş bir görüntü sunar.
 • Hafif nitelikleriyle gereksiz yük yapmaz.
 • İskelet maliyetini düşürür.
 • Sorunsuz bir çatı vaat eder.

Boyalı Saç Trapez Levha

 

 

Boyalı Saç Trapez Levha Nedir?

Boyalı Galvanizli tek kat ürünlerin 27/200 formlanmış hali trapez levha olarak adlandırılır. Trapez formu ile saclar sağlam, uzun ömürlü, ekonomik, çatlamaz, kırılmaz, paslanmaz, hafif, çok pratik bir çatı örtüsüdür.

Kullanım Alanları

*27/200 form Trapez; yalıtım gerekmeyen endüstriyel binalar *Depo ve Silo inşaatında*Alışveriş merkezleri *Endüstriyel Tesisler*Akaryakıt istasyonları*Uçak hangarları *Baraka yapımında *Prefabrik Yapı İmalatında *Araç parkları *Şantiyelerde istinat duvarı *Spor salonları*Cephe kaplama Çatı ve Cephe kaplamalarında en ekonomik aynı zamanda montajı kolay bir çatı ve cephe kaplama ürünüdür. İnşaat alanında çok yaygın bir kullanım alanına sahiptir.

Özellik ve Avantajları

 • Çatı ve cephede kolay ve hızlı montaj
 • Malzemenin hafif olması sayesinde taşıyıcı konstrüksiyondan tasarruf ve pratik montaj imkanı verir
 • Şantiye ve depolarda az yer işgal eder
 • Renk ve form çeşitliliği müşteriye seçim imkanı verir
 • Geri dönüşüm özelliğinden dolayı çevre dostudur
 • Kolay lehim tutar ateşe karşı dayanıklıdır
 • Boyalı trapez sac ve galvaniz trapez sac istenilen her uzunlukta üretilebilmektedir
 • Galvanizlenmiş çeliğin üzerine yapılan boyamalar, galvaniz tabakasının ömrünü uzatmaktadır

Galvaniz Trapez Oluklu Saç

Galvaniz Trapez Oluklu Saç Nedir?

Galvanizli tek kat ürünlerin 27/200 formlanmış hali trapez levha olarak adlandırılır. Trapez formu ile saclar sağlam, uzun ömürlü, ekonomik, çatlamaz, kırılmaz, paslanmaz, hafif, çok pratik bir çatı örtüsüdür. İstenilen ebat ve renklerde stoğumuzda bulunan ürün en çok tercih edilen çatı malzemesidir.

Kullanım Alanları

*27/200 form Trapez; yalıtım gerekmeyen endüstriyel binalar *Depo ve Silo inşaatında*Alışveriş merkezleri *Endüstriyel Tesisler*Akaryakıt istasyonları*Uçak hangarları *Baraka yapımında *Prefabrik Yapı İmalatında *Araç parkları *Şantiyelerde istinat duvarı *Spor salonları*Cephe kaplama Çatı ve Cephe kaplamalarında en ekonomik aynı zamanda montajı kolay bir çatı ve cephe kaplama ürünüdür. İnşaat alanında çok yaygın bir kullanım alanına sahiptir.

Özellik ve Avantajları

 • Çatı ve cephede kolay ve hızlı montaj
 • Malzemenin hafif olması sayesinde taşıyıcı konstrüksiyondan tasarruf ve pratik montaj imkânı verir.
 • Şantiye ve depolarda az yer işgal eder.
 • Renk ve form çeşitliliği müşteriye seçim imkânı verir.
 • Geri dönüşüm özelliğinden dolayı çevre dostudur.
 • Kolay lehim tutar ateşe karşı dayanıklıdır.
 • Boyalı trapez sac ve galvaniz trapez sac istenilen her uzunlukta üretilebilmektedir.
 • Galvanizlenmiş çeliğin üzerine yapılan boyamalar, galvaniz tabakasının ömrünü uzatmaktadır.

Galvaniz Sinüs Oluklu Saç

 

Galvaniz Sinüs Oluklu Saç Nedir?

Cephe kaplamalarında en ekonomik aynı zamanda montajı kolay bir çatı ve cephe kaplama ürünüdür. İnşaat alanında çok yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Galvanizli tek kat ürünlerin sinüs, oval formlanmış hali oluklu levha olarak adlandırılır. Oluklu formu ile saclar sağlam, uzun ömürlü, ekonomik,  çatlamaz,  kırılmaz, paslanmaz,  hafif,  çok pratik bir çatı örtüsüdür. Çatı malzemeleri arasında en ekonomik ürün olduğundan çok tercih edilir.

Kullanım Alanları

Oluklu sac; yalıtım gerekmeyen endüstriyel binalar *Depo ve Silo inşaatında*Alışveriş merkezleri *Endüstriyel Tesisler*Akaryakıt istasyonları*Uçak hangarları *Baraka yapımında *Prefabrik Yapı İmalatında *Araç parkları *Şantiyelerde istinat duvarı *Spor salonları*Cephe kaplama Çatı ve Cephe kaplamalarında en ekonomik aynı zamanda montajı kolay bir çatı ve cephe kaplama ürünüdür. İnşaat alanında çok yaygın bir kullanım alanına sahiptir.

Özellik ve Avantajları

 • Çatı ve cephede kolay ve hızlı montaj.
 • Malzemenin hafif olması sayesinde taşıyıcı konstrüksiyondan tasarruf ve pratik montaj imkânı verir.
 • Şantiye ve depolarda az yer işgal eder.
 • Renk ve form çeşitliliği müşteriye seçim imkânı verir.
 • Geri dönüşüm özelliğinden dolayı çevre dostudur.
 • Kolayca sökülüp farklı yerlere bozulmadan montaj yapıldığından, malzemeden tasarruf sağlar.
 • Kolay lehim tutar ateşe karşı dayanıklıdır.
 • Kolayca boyanabilir
 • Ateşe ve ısıya dayanıklıdır
 • Galvanizlenmiş çeliğin üzerine yapılan boyamalar, galvaniz tabakasının ömrünü uzatmaktadır.
 • Çevre koruma duvarı yapmak için en ekonomik üründür.